കേബിൾ ടിവിയുടെ കാലം കഴിയുന്നു

കേബിൾ ടിവിയുടെ കാലം കഴിയുന്നുവെന്ന വാദം ഒടുവിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി. ഇന്‍റർനെറ്റിലെ വെബ് വീഡിയോ സ്ട്രീമിങ് സബ്സ്ക്രൈബർമാരുടെ എണ്ണം കേബിൾ ടിവി വരിക്കാരെ മറികടന്നു.
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ വീഡിയോ എന്നിവയുടെ വരിക്കാരുടെ എണ്ണമാണ് കേബിൾ ടിവി വരിക്കാരെ മറികടന്നത്.
കേബിൾ ഒഴിവാക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്നതായി ദ മോഷൻ പിക്ചർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ 2018ലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ സ്ട്രീമിങ് സേവനദാതാക്കളായ ആമസോൺ വീഡിയോ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഹുളു എന്നിവയ്ക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ 613.3 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബർമാരുണ്ട്.
ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 27 ശതമാനം വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
ലോകത്താകമാനമായി 556 മില്യൺ കേബിൾ ടിവി വരിക്കാരാണുള്ളത്. 2017നെ അപേക്ഷിച്ച് 2018ൽ കേബിൾ ടിവി വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ട് ശതമാനം കുറവുണ്ടായി.
അതേസമയം വരിക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞെങ്കിലും കേബിൾ ടിവി വ്യവസായത്തിൽ വരുമാനം 6.2 ബില്യൺ ഡോളവർ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓൺലൈൻ വീഡിയോ സ്ട്രീമിങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരിൽ കൂടുതൽ പേരും കേബിൾ ടിവി വരിക്കാരാണ്. ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിങ് സർവ്വീസിലേക്ക് ആളുകൾ കൂടുതലായി മാറുന്ന സമയമാണിത്.
ഏതായാലും ഓൺലൈൻ വീഡിയോ സ്ട്രീമിങ് സർവ്വീസുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രമുഖ്യം ലഭിക്കുന്നുവെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.

കേബിൾ ടിവി വരിക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞെങ്കിലും ആഗോളതലത്തിൽ ഈ വ്യവസായത്തിന് വരുമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ട്

Leave a Reply

%d bloggers like this: