രാജ്യത്ത് വ്യവസായ വളര്‍ച്ചയില്‍ വന്‍ ഇടിവ്.

രാജ്യത്തെ വ്യവസായ വളര്‍ച്ചയില്‍ വന്‍ ഇടിവെന്ന് കണക്ക്. ജനുവരിയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ് രേഖപെടുത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന 2.4 ശതമാനം വ്യവസായ ഉത്പാദന വളര്‍ച്ച 2019 ജനുവരിയിലേക്കെത്തിയപ്പോള്‍ 1.7 ശതമാനമായി താഴ്ന്നു. സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ഓഫീസാണ് ഈ കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടത്.


വ്യവസായ വളര്‍ച്ചയില്‍ മുക്കാല്‍ പങ്കും വഹിക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ്ങ് മേഖല കൂപ്പുകുത്തിയതാണ് തിരിച്ചടിയായത്. 2.7 ശതമാനത്തില്‍ നിന്നും 1.3 ശതമാനമായാണ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങ് മേഖലയിലെ വളര്‍ച്ച ഇടിവ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *