തായ്‌ലാന്‍ഡ് – ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം

ഡോ. രാജന്‍ ചുങ്കത്ത് 1939 വരെ ‘സയാം’ എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ദക്ഷിണപൂര്‍വേഷ്യന്‍ രാജ്യമാണ് തായ്‌ലാന്‍ഡ്. വെള്ളാനകളുടെ നാട്, മനോഹാര്യതയുടെ…