കടലില്‍ കുളിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയ നാല് കുട്ടികള്‍ മരിച്ചു.

അബ്രാഹാം തിരുവനന്തപുരം: പൂന്തുറയില്‍ കടലില്‍ കുളിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയ നാല് കുട്ടികളും മരിച്ചു. കാണാതായ അഞ്ച് കുട്ടികളില്‍ നാല് പേരാണ് മരിച്ചത്. ഒരാള്‍…

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഓണ്‌ലൈന് ബാങ്കിംഗ് തട്ടിപ്പ്.

തിരുവനന്തപുരം: പണം കൈമാറാനുള്ള മൊബൈല് യു.പി.എ ആപ്പുകളുടെ മറവിലാണ് തട്ടിപ്പ് വ്യാപകമാകുന്നത്. തട്ടിപ്പ് സംഘത്തെ സൈബര് ഡോം കണ്ടെത്തി. അക്കൗണ്ട്, ഡെബിറ്റ്…