അപകടം നിശ്ചലമാക്കിയ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമായി റോഡ് സുരക്ഷാവാരത്തിന് നിഖില്‍ എത്തി

അപകടം ശരീരത്തെ തളര്‍ത്തിയിട്ടും തളരാത്ത മനസുമായി മുന്നേറുന്ന തൃശൂര്‍ സ്വദേശി നിഖില്‍രാജ് തൃശൂര്‍ കാല്‍ഡിയന്‍ സിറിയന്‍ സ്‌കൂളില്‍ നടന്ന മുപ്പതാമത് ദേശീയ…