പോയ വർഷത്തെ മികച്ച ടി20 ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ; ഒരിന്ത്യൻ താരം മാത്രം ടീമിൽ

ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ പോയവർഷം കാഴ്ച വെച്ച പ്രകടനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2018 ലെ സ്വപ്ന ടി20 ഇലവനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ. ഓസീസ്…