മാടമ്പള്ളിയിലെ തമിഴത്തിയെ തേടിയൊരു യാത്ര

പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം എന്നു പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കൊച്ചി രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹിൽ പാലസ്. 54 ഏക്കറിലെ മതിൽകെട്ടിനുള്ളിലായി ഒരു…