ഈ ഫോണുകളിൽ ഇനി വാട്സാപ്പ് ഇല്ല

2019 ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ നോക്കിയ S40 പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഫോണുകളിൽ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു .

നോക്കിയയ്ക്ക് പുറമേ ആൻഡ്രോയിഡ് ജിഞ്ചർ ബ്രെഡ് , IOS6, ഐഫോൺ 3GS എന്നിവയിലും ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് 2020 മുതൽ വാട്സ്ആപ്പ് പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്

Nokia 206 Single SIM
Nokia 206 Dual SIM
Nokia 208
Nokia 301 Single SIM Chat Edition
Nokia 301 Dual SIM Chat Edition
Nokia 515
Nokia Asha 201
Nokia Asha 205 Chat Edition
Nokia Asha 210
Nokia Asha 230 Single SIM
Nokia Asha 230 Dual SIM
Nokia Asha 300
Nokia Asha 302
Nokia Asha 303,
Nokia Asha 305
Nokia Asha 306
Nokia Asha 308
Nokia Asha 309
Nokia Asha 310
Nokia Asha 311
Nokia Asha 500
Nokia Asha 501
Nokia Asha 502
Nokia Asha 503
Nokia C3-00
Nokia C3-01
Nokia X2-00
Nokia X2-01
Nokia X3-02
Nokia X3-02.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *